DUHOVNO IZROČILO VZHODA

KALAŠI – POTOMCI ALEKSANDRA VELIKEGA ALI STAROSELCI IZ PAKISTANA?

Kalaši so majhna etnična skupina, ki živijo v severozahodnem Pakistanu v težje dostopnih dolinah. So staroselci in staroverci, ki opominjajo, da predislamski običaji in verovanja še niso zbledeli v pozabo. Nimajo pisane besede, zato je njihov izvor še vedno zavit v skrivnost. Se pa o njih govori, da so potomci Aleksandra Velikega. ali je to res ali ne je tudi vprašanje.Vsekakor  pa so se hranili kot edini otok v morju muslimanov.

V pripravi je knjiga v sodelovanju s Filozofsko fakulteta, ki bo nosila naslov “Kalaši, poslednji staroverci s Hindukuša”

Na predavanju bodo predstavljeni izsledki etnološke terenske raziskave o različnih teorijah njihovega izvora, obredih/ritualih, mitih ter današnji problematiki. Tu se nahaja kratek povzetek o Arijcih iz Pakistana in dokaj objektiven video o Kalaših

VLAHI – AVTOHTONI STAROSELCI BALKANA

Vlahi so znani tudi pod imeni Aromuni, Cincarji, Čiči, Morovlahi, Kucovlahi, Istroromuni itd., ki so razseljeni po Balkana in so ohranili močno tradicijo in duhovno kulturo vse do danes; nekje pa tudi jezik. Živijo tudi pri nas v Beli Krajini in v Istri. Predavanje je osredotočeno na njihov skrivnosten izvor s poudarkom na duhovnem izročilu (obredi, miti, magija, folklora) pretežno iz SZ Srbije in problematiki današnjega časa. Tu se nahaja dober dokumentarec o Vlahih in še prispevek o Vlahih v hrvaškem jeziku.

Advertisements
Gallery | This entry was posted in predavanja and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s