Starodavne civilizacije

Obstaja verovanje, posredni dokazi in mitološka izročila, ki naj bi dokazovala in nakazovala, da je v zemeljski zgodovini obstajalo v zelo daljni preteklosti najmanj pet tehnološko in duhovno zelo naprednih civilizacij, ki so končale preko noči v strašnih naravnih katastrofah.
Po vsaki takšni katastrofi se je človek vrnil nazaj v svojo primitivno obliko ekstistence, saj je vso poznano znanje propadle civilizacije za vedno izginilo v globočinah narave, ki nikoli ne oprošča zlorabe narave same. Takšna razlaga je verjetna, toda tudi dvomljiva, saj naj bi veljalo božje pravilo, bolj ko je civilizacija razvita, hitreje lahko propade zaradi svoje neumnosti ali zaradi naravnih katastrof. In teh v preteklosti ni manjkalo.
Vse te teorije so neznanstvene in temeljijo zgloj na izročilih, pogosto tudi na željah ljudi, da bi se tolažili, češ kako smo nekoč bili že zelo razviti, pa smo se bodisi sami uničili, ali pa nas je zadela naravna katastrofa. Hkrati je to tudi opomin za današnji svet.

TITANI
Veliko legend govori o Titanih, rasi velikanov, ki so naseljevali Zemljo pred mnogimi tisočletji. Legende so postale realnost z najdbami delov okostij humanoidov velikosti do 3,5 m na otoku MAUI v votlinah prekritih z lavo.

HIPERBOREA

Daleč najstarešjša poznana civilizacija naj bi bila Hiperborea (izza polov) z glavnim mestom Thule (V sanskrtu pomeni beseda Tula – ravnovesje, v teutonskih mitih se Ultime Thule indentificira z rajskim vrtom) nekje okrog Severnega tečaja. Besedo Thule zasledimo še v mnogih drugih starodavnih mitih. Meksikanci poznajo boga Tule in sveto mesto Tule. Aborigini kanadskega severa so se imenovali Tuule. Genghis Khan, mongolski vojskovodja, ki je za domačo nalogo čuval starodavne piramide Shense na Kitajskem, je svojega mlajšega sina poimenoval Tula. In še mnogo drugih relacij bi lahko našteli, saj obstaja še veliko indicev. Celo element iz periodične tabele ima ime Thulium Hiperboreo. Hiperboreo naj bi naselili prišleki (imenovali so se Vril-ya) iz ozvelja Aldebaran (glavna zvezda konstelacije je zveuda Taurus). Bili so velikani, bele polti, plavih oči, vegetarijanci, tehnološko napredni, njihova plovila so se imenovala VRIL-YA. Ta plovila so bila zmožna levitirati, se zelo hitro premikati in manevrirati s pomočjo dvostopenjskega magnetnega polja. Kot pogonsko gorivo naj bi uporabljali VRIL energijo (beseda Vril je tibetanskega izvora, pomeni pa eter, prana, Chi, KI, Orgon, lahko tudi vibracija). Tudi njihov prajezik naj bi se imenoval Vril-Ya. Ta naj bi bil celo starejši od ehohijanščine, jezika angelov. Baziral naj bi na enozložnicah, ki izhajajo iz osnovnih tonov, tak naj bi bil tudi kitajski jezik (določeni zvoki se ponovijo v različnih oblikah, kad da različne pomene).O Hiperboreji so največ pisali Diodorus, Plinij in Vergil. Pitagoro je učil bog Apolon, ki naj bi bil prebivalec Hiperboreje. Čas nastanka in propda te civilizacije ni podan, propadla pa naj bi zaradi velikih tektonskih premikov. Obstajajo nekatere arheološke najdbe izpred 12 milijonov let, recimo najdba jeklenega žeblja v Salzburgu v Avstriji, kristalnem kvarzu in ruševaine starodavnega mesta v globinah Severnega morja, ki jih opisuje že leta 1953 Jurgen Spanuth. Pred razrušenjem in potopitvijo Hiperboreje naj bi se prebivalci zatekli v podzemne tunele, predvsem tiste pod Himalajo. Ta podzemni svet so imenovali AGHARTA in njegovo glavno mesto SHAMBALLA (ta imena uporabljajo Tibetanci pri svoji kronologiji sveta). Perzijci so ta svet imenaovali ARYANA, dećžlo arijancev (od tod ime Arijci).
S heperbore os se največ ukvarjali nemci v času Hitlerja, ko so hoteli dokazati svoj arijski izvor in preko tega tudi na novo ustvariti arijsko raso. Po propadu Hiperboree mnogo tisočletij ni nobenih povezovalnih geoloških, ezoteričnih ali mitoloških dogodkov, ki bi nakazovali na neko novo civilizacijo.
In potem se je iz teme zgodovine nenadoma pojavila nova. visoko razvita civilizacija MU.

Kontinent MU

Je v mnogih izročilih omenjen kot ‘Starodavno kraljestvo sonca – domovina človeka. To je bil čudovit tropski, pretežno ravninski kontinent, sredi današnjega Tihega oceana, ki ga je človek poselil pred približno 70.000 leti.

Kontinent MU so v novejši zgodovini imenovali tudi Lemuria, kjer beseda LEMURIA izhaja iz besede LEMUR, živali podobnim opicam. Te še danes naseljujejo različne konce sveta , vendar jih med seboj ločujejo oceani in morja, tako da se niso mogle preseljevati (otoki okoli Madagaskarja, Indije, Malajski arhipelag). In one naj bi bile tudi posredni dokaz o starodavnem kontinentu MU. To kraljestvo je obstajalo vsaj 50.000 let in je v tem času doseglo neverjetni tehnološki in predvsem duhovni razvoj Tehnološko so bili najbolj dovzetni v gradnji ogromnih megalitskih zgradb, ki so kljubovale tudi zemeljskim potresom. Največ pa so dosegli na področju vladanja. Prebivalci so bili predvsem belci, pa tudi rjave rase in celo črne, govorili so en jezik in imeli eno vrhovno oblast. Tudi izobrazba in izobraževanje je bilo za njih zelo pomembno. Vsi prebivalci so bili deležni osnovnega izobraževanja do 21 leta starosti, ki je bilo predpogoj za nadaljno 7 letno šolanje, ki je bil pogoj za pridobitev statusa državljanstva. Za služenje v javni upravi pa je izbranec moral končati še dodatnih sedem let specializiranega šolanja. Po celem svetu so imeli svoje kolonije, iz katerih so se na kontinent naseljevale različne etične grupe.

V TROANO rokopisu ljudstva Maya starega preko 3000 let in ki ga hranijo v Britanskem muzeju obstaja zapis o starodavnem kontinentu MU, ki so ga razrušili potresi in tektonski premiki. V eni sami noči pred nekako 26.000 leti se je celotni kontinent vsled izredno močne vulkanske erupcije in nenehnih potresnih in popotresnih valov raztreščil, potopil ter v smrt odnesel skoraj vseh 64 miljonov prebivalcev. Samo nekaj se jih je uspelo rešiti iz pekla in s sabo odnesti znanja in učenja te mogočne civilizacije. Simbole in zapise na kamnitih ploščah, ki ponazarjalo prakontinent zasledimo v nekaterih samostanih današnje Burme, Indije, v južni Ameriki, na različnih otokih Tihega oceana. Znani arheolog Schliemann naj bi našel starodavni zapis iz Lhase, ki tudi vsebuje informacije o kataklizmi kontinenta MU. Zanimiv je simbol enakostranični trikotnik z notranjim očesom, ki naj bi bil osnovni simbol civilizacije MU (tudi simbol prostozidarjev?). Tudi Nostradamus je govoril v zapisih 4-15 o deželi – oko v morju, ki jo je imenoval vodna trojnost. To naj bi bila današnja Tasmanija, Avstralija in Nova zelandija, geološko vse enoten en del.

Informacije, ki se vežejo na ostanke kontinenta v regiji Pacifika (arheološke najdbe, ki pa niso verodostojni dokazi) so lahko otok MALDEN v Pacifiku, kjer so vidni sistemi cest iz bazalta, ki se nadaljujejo daleč v morje, otok RAROTONGA. 1500 milj južno, kjer so vidne podobne ceste, otok PONAPE 3400 milj zahono od Maldena z mestom METALANIM, preimenovano v NANMADOL z ostanki kanalov, templjev, zaščitnih zidov, na katerih najdemo sveti simbol MU. Največ informacij o prakontinentu pa najdemo na kamnitih tablicah napisanih v NAGA simbolih starodavnega ljudstva NAACAL iz Burme. Te tablice je odkril col. Churcward za začetku 20 stoletja. V regiji PERUja so bili prvi prebivalci OHUMci (Olmeki) Po izročilu naj bi se v te kraje prvotno naselili prišleki iz zahoda – kontinenta MU (P.S. O olmekih ne vemo dosti, ve se samo, da so bili belci, visoki in postavni, z bradami in modrimi očmi in tako kot so prišli, so tudi izginili iz zgodovine).

Predhodniki Aztekov so naseljevali ta področja že pred 22.000 leti (AYACUCHO dolina v Andih, kamnita orodja) do nekje pred 13.000 leti. Prav mogoče je, da so bili ti prebivalci Olmeki. V morju ob Perujski obali (2000 m pod gladino morja) so našli kamnite stebre (1966 Dr. Robert Menzies), ob obalah Okinave pa ogromne stopničaste kamnite strukture.

Kontinent MU in njegovi prebivalci so dosegli zavidljive rezultate na področje znanja, saj je to bila družba znanja. Znali so urejati medsebojne odnose z strogo hierarhično pogojenim načinom odločanja v dobro vseh prebivalcev (imeli so enotno oblast). Poznali so tudi neke vrste pokojninski sistem, saj so imeli poseben čut za svoje starejše prebivalce. Niso poznali nezaposlenosti in vsi so imeli zastonj prebivanje, hrano in izobraževanje. Imeli so tudi zelo razvit zdravstveni sistem, ki je temeljiv na poznavanju naravnih zdravil. Imeli so tudi razvito književnost in duhovno poglobljeno življenje, saj so slavili enega Boga, h kateremu so se lahko obračali kadarkoli in kjerkoli. Imeli so tudi templje, ki so bili postavljeni na svetih krajih, ki so jih še posebno izbirali glede na energetska polja, za katere so smatrali, da jih je Bog posebej določil.

Vsekakor je mitsko izročilo močno sporočilo tudi za nas.

P.S. glede na mit in izročila, je bila ta civilizacija bistveno bolj solidarna in bistveno bolj prijazna do vsakega prebivalca, pa čeprav je na višku imela kar 64 miljonov prebivalcev. Njihovo pojmovanje življenja je bilo, da je največja vrednost življenje samo, kar danes v svetu ne spoštujemo in je na mojo veliko žalost življenje marsikje vredno nič. Ljudje vsak dan umirajo, ne samo zaradi bolezni in starosti, mnogo tudi zaradi nasilja, vojn, lakote, mučenja, izkoriščanja, kratenja osnovnih človekovih pravic. Prav starodavne civilizacije nam bi morale biti zgled, saj so bile edine, ki so se zavedale, da so vsi prebivalci Zemlje vredni, da se za njih žrtvujejo vsak dan in skrbijo, da so te ljubezni deležni vsi. Kaj bi človek dal, da bi to izročilo doseglo vse tudi danes, da bi razumeli da pobijamo svoje brate in sestre, ker Zemlja je ena in nam vsem dodeljena kot mati, ki skrbi za svoje otroke. Toda kaj pomaga, če se narodi med seboj borijo za prevlado nad drugimi, če gre za oblast in moč zlorabe, samo da miljarde ljudi po zemlji občuti to nasilje nad sabo razlilčnih oblikah, nedvomno pa povsem na nečloveški način, ki z prečudoviti miti nima ničesar skupnega. Namesto da nas miti in legende ne samo spominjajo ampak tudi opominjajo.

Iz zgodovine se nismo nikoli dovolj naučili.

ATLANTIDA

Iz kontinenta MU so se preživeli prebivalci naseljevali skoraj po celem Svetu. Naselili so se v ATLANTIDI, BURMI in INDIJI, delno tudi v zahodni južni Ameriki. Atalntida je postala druga največja civilizacija na Zemlji, seveda ob kraljestvu RAMA, ki je nastalo nekje ob istem časovnem obdobju na ozemlju današnje Indije. Nekateri preživeli so poselili območje današnjega PERUja in severne Amerike (Hopi Indijanci….)

Atlantida je eksistirala okoli 14.000 let. Izginila je v treh večjih katastrofah, dokončno pred nekako 10.500 leti. Ime nacije je bilo prvotno POSEID (zadnji otok te civilizacije pred katastrofo). Preživeli prebivalci Atlantide so se naselile na obalah nastalega Sredozemskega morja.

Atlantida je je bila zelo razvita civilizacija v vseh pogledih sodobne družbe. Gradila je veličastne zgradbe s pomočjo tehnologije, ki je ne poznamo še danes. Glavni otok je bil prepreden z vodnimi kanali, na osrednjem delu otoka je bil na um,etnem otočku postavljen glavni del mesta z veličastno z zlatom okrašeno palačo. Vodni kanali okoli umetno narejenega otočka so se končevali v dveh pristaniščih, v enem za trgovsko mornarico in drugo pristanišče za vojno mornarico. Prebivalci so Atlantide so bili bele polti, visoko izobraženi, saj so se izobraževali v treh ciklusih vse do tridesetega leta starosti. Vrhovna oblast je bila neke vrste demokratično izvoljena izmed najbolj spoštovanih učenjakov in svečenikov. Odločali so o vseh stvareh, ki so bile za delovanje države pomembne, vključno z vojnami.

Antlatida je razvila zavidljivo razvito tehnološko in duhovno zelo sposobno civilizacijo, ki je danes še nismo dosegli in je ne bomo še vsak nekaj desettisoč let. Na tehnološkem področju so razvili letala, rakete, lasersko tehnologijo, TUAOI kamne…..). Tehnološko gledano so bili bolj razviti, kot smo danes, predvsem tudi zaradi duhovnih sposobnosti, saj so razvili tehnike telekineze, branja misli, prenos podatkov na daljavo. Imeli so zelo učinkovito izobraževanje, ki je vključevalo vse prebivalce države. Osnovno izobraževanje je potekalo od 5 leta starosti do 11 leta, nadaljevalo se je z temeljnim izobraževanjem do 20 leta starosti in končalo z specializiranim izobraževanjem vse do 30 leta starosti. Takšno izobraževanje je bilo logično, saj je sama civilizacija potrebovala različne strokovnjake za vsa opravila, Prav lahko si predstavljamo današnji svet, ki pa je, vsaj kar se tiče izobraževanja in efektivnega reševanja problemov zelo siromašna napram Atlantidi. Njihov zdravstveni sistem je že poznal bolnišnice in znanstven pristop k zdravljenju bolezni, čeprav so še vedno spoštovali tudi naravna zelišča. Na področju zagotavljanja varstva starejših so imeli zelo učinkovit sistem, saj so starejši opravljali vsa tista lažja dela, ki so krasila ulice, vodne kanale in hiše. Tisti starejši, ki niso mogli več delati, so bili nastanjeni v posebnih negovalnih hišah, kjer so za njih skrbeli ostali starejši, ki so bili sposobni še oprvaljati lažja dela.

Atlantida je bila civilizacijsko daleč pred nami. Tehnološko pa podobna tudi Kraljestvu RAMA.

Zadnja katastrofa jo je doletela okrog leta 10.000 pr. Kr,., ko je še zadnji otok izginil v morju. Istočasno se je dno morja udrlo tudi na območju Mediterana in potopil civilizacijo OZIRIS. In takrat je tudi reka NIL, ki je tekla do Mediteranske doline in nato zavila v levo, spremenila smer in se začela izlivati v novo nastalo morje. Preživeli prebivalci Atlantide in Ozirisa so se razkropili po vsem svetu, največ na Yucatan, Peru, Pireneje in Egipt.

Med argeološke najde, ki naj bi jih povezovali Atlantido, nekateri štejejo podmorsko mesto blizu Španske obale (odkril ga je dr. Maxine Asher leta 1973), razvaline cest in zgradb blizu Biminskega otoka (odkril jih je dr. Mansan Valentine leta 1960), Podobne razvaline so našli tudi v mestu Tiahuanaco. Ob jezeru Titikaka v Boliviji so ostanki razvalin mesta, ki naj bi bil zgrajen kot obmorsko mesto, a so ga tektonski premiki dvignili preko 3000 m visoko (to ne bi bilo nič presenetljivega, saj poznamo dvigovanje zemlje zaradi tektonskih premikov, le da še nismo doživeli tako strahovitega, kot je to bilo v preteklosti mogoče in možno, saj so takratni premiki bili mnogo močnejši zaradi še ne dovolj močne in globoke trde skorje – špekulacija p.s.). Tam so našli tudi koledar, ki prikazuje pozicijo planetov in ozvezdij, kot so ti bili pred 27.000 leti. Podobne razvaline so našli tudi v morju ob Maroški obali. Vaza iz brona, ki jo je našel H. Schliemann v PRIAM zakladu, omenja pa Kralja Chronosa iz Atlantide je identična vazi, ki so jo odkrili tudi v Tiahuanacu.

Največ je o Atlantidi pisal grški filozof Platon (čeprav v literarnem besedilu) v Sokratovih dialogih (dialog med Timaeusom in Critiasom). Zapise o Atlantidi naj bi Platon našel pri Timaeusovem dedku v Egiptu. Grški zgodovinar Timagenus je opisoval celo o vojni med Atlantido in Evropo.

RAMA KRALJESTVO

To kraljestvo naj bi eksistiralo sočasno z Altalntido med 15.000 pr. Kr. Do 10.000 pr. Kr.. Tudi Kraljestvo Rama je bila zelo visoko razvita civilizacija. Obstajala na na področju danšnje Indije vse do puščave Gobi. V kraljestvu Rama je obstajajlo vsaj sedem zelo velikih mest (sedem Rishi mest). Imeli os sodbno urejene ceste, vodovodni sistem, orav tako som imeli zelo dobro organiziran izobraževalni sistem, Kraljestvop pa so vodili prosvetjeni kralji – svečeniki, ki smo poleg prosvetne imeli tudi osrednjo duhovno oblast.
Tehnološko so razvili letala, tudi drugača zračna plovila, ladjedelništvo, lasersko orožje in tudi atomsko orožje. Znano je, da je v puščavi Gobi predel, ki je zelo značilno sestavljen glede na področja drugje na zemlji, kjer so se izvajali jedrski poiskusi, le da so tla v Gobi puščavi stari priblino 16.000 let, kar naj bi sovpadalp z Kraljestvom Rame.

Mesta so bila zelo podrobno načrtovana, osrednji trg z palačami in templji, ceste, vodni kanali in mestni vodovod s kanalizacijo, šole, gledališča, knjižnice, vse so imeli že takrat. Ta civilizacije je bila enako družba znanj, kot Atlantida, poznali so skrivnosti, ki jih današnja družba šele odkriva. Izobraževanje je potekalo v štirih ravne, Zadnja raven je bila tista, ki je najboljšim omogočala zavzeti nejbolj pomembna mesta v upravi, tudi v cerkevni oblasti. Zdravstvebi sistem je baziran an ravnovesju med naravo in človekom, vključeval je tudi psihološke pristope zdravljenja, tudi s sistemom podrobne preučitve telesa in na tej osnovi točk, ki tako ali drugače odražajo bolezensko stanje posameznika. (Kitajci so pozneje uporabili to znanje z akupunkturo)

To obdobje je zelo dobro in nazorno opisano v različnih epih in vedskih tekstih. V tekstu Samara Sutradhara he podoben opis potovanja po zraku, omemja se konstrukcija plovil, vzletanje, pristajanj in možni trki s pticami (prav tako kot danes). V mahabharati so opisane mnoge bitke, ki jih je vodil Krishna, ko je zasledoval svojega sovražnika Salvo. Salva je svoje letalo naredil mnevidno in Krishna je nemudoma izstrelil ŽAREK, KI JE UBIJAL. Nad mesti Andhalas in Vrishis je Gorkhu izstrelil projektil, ki je imel moč univerzuma, svetil je kot tisoč sonc, ki je spremenil v pepel obe mesti.

Ni popolnoma znano, katera katastrofa je uničila to civilizacijo, predvideva pa se, da jedrska vojna.

ZAKLJUČEK

Prav zanimivo je pogledati v zgodovino Zemlje in ugotavljati, kaj je bilo prej, daleč nazaj in kaj se je dogajalo. Pri tem vemo naslednje, zgodovina precej dobro zaznava arheološke najde izred 60, 70, 40. 20 miljonov let, vse do 250.000 let pred Kr. ko se stvar popolnoma ustavi. V tistem času je na Zemlji vse od 250.000 let pr Kr. pa do 70.000 let pred. Kr. veliko uničujočih vulkanskih izbruhov, mnogo večjih, ko so današnji, tektonika je delovala mnogo izrazitejše, kot danes. Prav to je tisti čas, ko so nastajale starodavne civilizacije in razvijale svojo družbo do zavidljivih veličin.
Povsem mogoče je, da so imele znanje, ki ga še mi danes ne dojemamo popolnoma. Prav tako iz tega časa obstaja veliko število arheoloskih ostankov, predvsem pod morsko gladino. O tem tnanstveniki samo špekulirajo, ker je zelo težko določati starost. Toda če vemo, da se je stvar potopila tudi do 2000 m globoko, potem ni težko izračunati vsaj približno starost. Kaj pa tisti zemljevid, ki postavlja ozvezdja 27.000 let nazaj, kako je to mogoče, če pa ves znastveni svet prisega, da se je moderni človek razvil šeče pred 30.000 leti. Pred tem za njih obstajajo samo homo sapiens in neandertalec. Če se je prvi humanoid postavil na noge pred 1,5 miljona let, in je prvi homo sapiens nastal pred 300.000 leti (po nekih podatkih pred 250.000 leti) ali ni bil sposoben v 150.000 letih ustvariti ničl več kot samo nabiranje sadežev in lov na živali? Po mojem prepričanju je bil sposoben v 150.000 letih priti na raven zelo razvite civilizacije. Tudi naša civilizacija ni starejša kot 6000 ali recimo 10.000 let. In do kam smo prišli v 10.000 leti? Dosegli smo razvoj, ki je glede na čas zelo velik, na žasot smo pri tem pozabili, da smo ljudje, in da se moramo kot ljudje obnašati. Saj civilizacija pomeni nič več ali manj, da smo civilizirani v dobrem pomenu te besede. Začnimo se vesti tako.
Veliko vprašanj, odgovorov je malo.

Predvsem ena stvar posebno izstopa. To je propad civilizacij. Ali nas zgodovina uči ali nas zgodovina opozarja, da še tako velik tehnološki napredek ne pomeni, da ne bo propadla tudi naša civilizacija, če ne bomo znali poskrbeti za preživetje ljudi. In smo pri osnovnem vprašanju, ki tare ljudi dane spo vsem svetu. Kako preživeti. Starodavne civilizacije nas učijo, da smo del narave in ta nas lahko uniči, če ne bomo nali živeti tudi v skladu z njo in njenimi uničevalnimi silami.

Zato je zanimivo odkrivati mitske podobe starodavnih civilizacij, saj nam pomaga razumeti tud določena vprašanja sodobnega človeka.
Pa še nekaj o starodavnih civilizacijah. Zanimiva je civilizacija, ki jo je ustanovil Oziris na področju sedanjega Sredozemskega morja in ki jo posredno dokazujejo najdbe podvodnih mest v Sredozemlju, še druge pa se vežejo na civilizacije v puščavi Gobi, v Peruju, Boliviji, na podvdne piramide ob Japonski obali, tu so še
Asirci…..

V zadnjem času se kar vrstijo arheološka odkritja, starodavna civilizacija na področju puščave Karakum (2300 pred. Kr.), o kateri ne vemo niti imena, kaj šele od kod so prišli: razvaline starodavnega gradu Chengdu na Kitajskem, o rumenen cesarju Huang-ti, najbolkj učenem človeku tiste dobe (2697 – 2598 pr. Kr), ki je napisal tudi priročnik za seks. O nepoznanih pisavah Nagev, Rongo………

V različnih zgodovinskih zapisih se omenjajo Hyksos – sheperd kings (semitska bela rasa) starodavni zidarji, ki so svoje znanje podedovali od neke prejšnje civilizacije, pisci starega testamenta, graditelji vseh večjih zfradb, nove civilizacije v Egiptu, predhodniki t.i. prostozidarjev in skrvnih bratstev.

Mogoče bomo nekega dne lahko nanovo z gotovostjo zapisali novo zgodovino vseh naših prednikov. Mogoče je že zapisana, samo najti jo moramo.

Resnično upam, da ste uživali v branju, saj sem poskušal na mitih o davnih civilizacijah prikazati, da imamo ljudje veliko skupnega skozi stotisočletja in tega ne smemo na lahke način zapraviti. Družba in osebni razvoj človeka nam kaže, da moramo za vedno odvreči načine samouničevanja, nasilja, ubijanja, stradanja ali katerikoli vidik slabosti sodobne družbe zaleti spreminjati. Verjamem, da se imamo vsi za dobre ljudi, čas bi bil, da se tako tudi začnemo obnašati. Se strinjate z mano?

P.S.

Zares škoda je, da so miti in legende pogosto vzrok, da ne verjamemo obstoju Atlantide. Njihove rešitve problemov razvite družbe bi nam bile še kako potrebne, da bi lahko rešili probleme naše sodobne družbe, kjer nas moti prav vse, od rase, izobrazbe, vere, politične usmeritve, ko nas motijo narodi, narodnosti, različne skupine, motijo nas politični in ekonomski sistemi, moti nas sosed, moti nas blog moti nas veliko stvari, tako zelo močno, da ljudje umirajo zarad njih. Atlantida ni uničila sama sebe, uničila jo je narava, uničila jo je nekako božja stvarnost, saj se moramo zavedati, da nismo Bog ampak smo del kozmosa, ki se rodi, živi in umre, da se vrne tja, od koder je prišel.

Prav starodavni miti nam lahko pokažejo, da ni vredno uničevati sebe, saj smo zelo odvisni od narave in le ta nas bo lahko uničila sama, a še vedno se bodo našli preživeli po božji milosti, ki bodo nadaljevali neskončen niz življenja.
Želim, da ob branju teh zapiskov razislite tudi o tem, kako reševati svoje osebne probleme, ki niso nujno vezani na debelino denarnice in so povsem osebnega odnosa do drugih, do tistih, ki jih imamo radi, in do tistih, ki jih ne maramo. Nekako smo vsi upravičeni živeti, toda ne samo živeti, temveč živeti srečno.
P.S. Upam, da vam bo pripovedovanje starodavnih civilizacij ojačalo domišljijo in pogled na svet, kot še nikoli. Nismo bili vedno edini, pa vendar zadnji. Naslednjih civilizacij ne bo več. Ljudje smo dokazali, da smo zelo privrženi samouničenju, ker si ne znamo dovolj pogosto in odločno postaviti vprašanje : Zakaj smo takšni? Globoko verjamem, da smo ob rojstvu vsi božji otroci, čisti in neomadeževani, dobri in posvečeni. Vse to počasi izgubljamo in se vrtimo v začaranem krogu smisla in iskanja nečesa, kar ves čas nosimo v sebi, pa smo preveč zaslepljeni z materialnim, da pozabljamo, kako srečni in veseli smo lahko, saj smo vse to prejeli takrat, ko smo se rodili. Zato poglejmo večkrat vase, srečo bomo našli le v sebi.

Vir

Galerija | This entry was posted in članek and tagged . Bookmark the permalink.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s